[POZIV] za prijavu štete od elementarne nepogode

Pozivaju se pravne i fizičke osobe korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podravska Moslavina, koji su pretrpili štetu od mraza na dugogodišnjim nasadima. 

Svaki prijavitelj dužan je predočiti dokaze o vlasništvu ili korištenju predmetnog zemljišta (prijavu zasijanih površina od Agencije za poljoprivredno zemljište ili vlasnički list, z.k. izvadak, ARKOD), ponijeti OIB i broj žiro-računa (tekućeg računa).

Prijave šteta će se zaprimati od 06. lipnja 2016. g. zaključno sa 13. lipnja 2016. g. u prostorijama Općine Podravska Moslavina svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 h.

S poštovanjem,

Predsjednik povjerenstva:

Ante Rogić, dipl.ing. poljo.