Prijedlog grba i zastave

Prijedlog grba i zastave

Općina Podravska Moslavina i načelnik Zdravko Šimara su, prema Pravilniku o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave (“Narodne novine”, broj 90/92, 94/93 i 117/93) predali prijedlog grba i zastave Općine Podravska Moslavina Ministarstvu uprave. Poslane prijedloge možete vidjeti ispod teksta.

Prijedlog grba Općine Podravska Moslavina
Prijedlog grba Općine Podravska Moslavina
Prijedlog zastave Općine Podravska Moslavina
Prijedlog zastave Općine Podravska Moslavina