Program kreditiranja poduzetništva žena

Osječko-baranjska županija uključila se u Program kreditiranja poduzetništva žena i Program kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa subvencijom kamate na poduzetničke kredite s dva postotna poena, te kamata za krajnje korisnike iznosi 0%.

Program kreditiranja poduzetništva žena

  • korisnici kredita –  trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena
  • krediti su namijenjeni za ulaganja u:
  • osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
  • trajna obrtna sredstva
  • iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna
  • poček: do 2 godine
  • rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
  • kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%

Program kreditiranja poduzetništva mladih

  • korisnici kredita –  trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici i osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi upravu
  • krediti su namijenjeni za ulaganja u:
  • osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
  • trajna obrtna sredstva
  • iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna
  • poček: do 2 godine
  • rok otplate: do 12 godina uključujući i poček
  • kamatna stopa: 2% godišnje, promjenjiva, uz subvenciju 0%

 

Dodatne informacije:

Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4, Osijek

Tel: 031 221 881

E-mail: gospodarstvo@obz.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Područni ured za Slavoniju i Baranju

Gajev trg 3, Osijek

Tel: 031 251 015

E-mail: hbor-osijek@hbor.hr