PROTOKOL OBILJEŽAVANJA DVADESET I SEDME OBLJETNICE AKCIJE BARANJA

03. travnja ( srijeda ) 2019.godine

12:00 h          POLAGANJE VIJENACA NA SPOMENIK POGINULIH BRANITELJA U PODRAVSKOJ MOSLAVINI

13:00 h          POLAGANJE VIJENACA NA SPOMENIK POGINULIH BRANITELJA U PARKU MATICE HRVATSKE U DONJEM MIHOLJCU

15:00 h          POLAGANJE VIJENACA NA BENTU ( KOD LUGARNICE MEDROVIĆ) U BARANJI

16:00 h          CENTRALNA SVEČANOST KOD SPOMENIKA POGINULIM BRANITELJIMA U BARANJI

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                        Zdravko Šimara