Razvrstavanje komunalnog otpada

komunalni otpad-slika

                             OBAVIJEST
O RAZVRSTAVANJU KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Podravska Moslavina omogućeno je svim korisnicima usluga odvojeno odlaganje otpada putem zelenih otoka na lokacijama : U Podravskoj Moslavini- Zgrada stare škole i dvorište Poljoprivredne zadruge, Krčenik – Trgovina mješovite robe, Gezinci – autobusno stajalište, Miholjački Martinci – Mjesni dom.

U spremnike po bojama odlaže se papir -plavi, staklo – zeleni, plastika – žuti spremnik.

U plavi kontejner se odlažu papir i karton: novine, časopisi, prospekte, kataloge, pisma, pisaći papir, bilježnice, knjige, telefonske imenike, kutije, kartone (bez ikakvih dodatnih tvari), vrećice od papira, Tetra-pak od mlijeka ili napitaka i sl., ali nikako ambalaža od lijekova, ugljeni ili indigo papir za kopiranje, prljavi ili zauljeni masni papir, ili plastikom obložena kartonska ambalaža.

U zelenu posudu se odlaže staklo: staklene boce i staklenke svih boja (ispražnjene ali ne moraju biti isprane od napitaka, ali bez drugih nečistoća) s kojih treba  skinuti čep i metalnu ogrlicu, ali nikako ravno prozorsko staklo (ide u reciklažno dvorište ili staklarsku radionicu), porculan, keramiku, ostale vrste stakla: žarulje i flourescentne svjetiljke, armirano staklo, kristalno staklo, automobilsko staklo.

U žuti kontejner ide plastika PET boce od deterdženata (s oznakom ‘1’ u trokuti ili ‘PET’ ispod njega) potrebno je skinuti plastični čep s boce prije odlaganja. PET boce od pića se mogu odnijeti u trgovinu uz naknadu, ali nikako ostale vrste plastike ili mješavine plastike s drugim materijalima ili nečistoćama