[TEČAJ] Održiva uporaba pesticida

[TEČAJ] Održiva uporaba pesticida

Obavještavaju se svi prijavljeni korisnici sredstva za zaštitu bilja, polaznici tečaja, da će se tečaj održati u Lovačkom domu u Podravskoj Moslavini u terminu od 9. veljače – 11. veljače 2015. od 16:00 -20:00 sati .

Napomena: Na prvo predavanje ponijeti dokaz o završenoj školi ( preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili preslika drugog odgovarajućeg dokumenta )