Uskrsnica za osobe sa invaliditetom

Općina Podravska Moslavina je i ove godine podijelila uskrsnice za sedmero osoba sa invaliditetom u iznosu od 200kn.

Predsjednik Općinskog vijeća

Vatroslav Ljušanin