Javna nabava

Microsoft-Word-2013-icon

Poziv

na dostavu ponuda

Microsoft-Word-2013-icon

Prilog 1

Ponudbeni list

Microsoft-Word-2013-icon

Prilog 2

Tehnička specifikacija

Microsoft-Word-2013-icon

Prilog 3

Izjava o nekažnjavanju

ms-excel-icon

Plan nabave 2024

Izmijenjena verzija

ms-excel-icon

Plan nabave 2024

Izmijenjena verzija
travanj 2024.

ms-excel-icon

Statičko izvješće

o javnoj nabavi za 2018. godinu

Komunalna oprema

Obavijest Eko-Flor Plus d.o.o.

Poziv na dostavu ponude

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa Mjera 301 za realizaciju ulaganja u rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta Općini Podravska Moslavina se odobravaju sredstva za rekonstrukciju. Traži se ponuda kreditnih institucija za realizaciju dugoročnog kredita na 10 godina na iznos od 800.000,00 kuna kako bi Općina mogla realizirati navedeni projekt.

Biciklistička ruta EuroVelo 13

na području Općine Podravska Moslavina

Opskrba električnom energijom

Izgradnja javne rasvjete u Krčeniku

Rekonstrucija centra Podravska Moslavina - Izgradnja prometnice i parkirališta​

Obavijest Eko-Flor Plus d.o.o.

Odluka o odabiru

najpovoljnije ponude br. BN - 17/2016

Microsoft-Word-2013-icon

Projekt

Rekonstrukcija i opremanje zgrade Društvenog doma u Podravskoj Moslavini

Microsoft-Word-2013-icon

Projekt

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Podravskoj Moslavini

Microsoft-Word-2013-icon

Projekt

Rekonstrukcija ceste dionica – Gezinci

Microsoft-Word-2013-icon

Izrada strategije razvoja turizma

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja

Skip to content