Naslovna >> Novosti >> [JAVNI POZIV] za prijavu kandidata za javne radove

[JAVNI POZIV] za prijavu kandidata za javne radove

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“, br. 3/21 i 18/21) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za

Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu

Općina Podravska Moslavina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisala je natječaj za javne radove sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Općine Podravska Moslavina  na društveno korisnom radu.

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 2 (dvije) osobe u trajanju od 6 mjeseci, a radnici će biti angažirani na poslovima kroz program.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci radi provedbe javnih radova kroz Mjeru Javnog rada uz 100%  i 50% financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Naziv radnog mjesta: JAVNI RADOVI – radnik/radnica na uređenju javnih površina.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Broj izvršitelja: 2

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine

Radno iskustvo nije potrebno.

Opis poslova:- Uređenje javnih površina na području Općine Podravska Moslavina,

– Uređenje dječjih igrališta, groblja

– Revitalizacija zapuštenih javnih površina

– Manje ekološke akcije oko uklanjanja otpada sa javnih površina

– Održavanje, obnova i uređenje javnih prostora.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Mjerom javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve  obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja

2.  korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi,

     prijavljeni u Evidenciju

3.  osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolbu za posao,
  • presliku važeće osobne iskaznice,
  • potvrdu (uvjerenje) o vremenu prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • osobe koje ostvaruju pravo na prijavu na ovaj Javni poziv bez obzira na duljinu prijave u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebaju uz gore navedeno, podnijeti i odgovarajući dokaz o svom status na koji se pozivaju.

Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se:

  • putem pošte preporučeno ili
  • osobnom predajom

na adresu Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina

S naznakom za „prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu“

Osobna dostava je svakim radnim danom od 07.00 h do 15.00 h zaključno do 14. lipnja 2024. godine do 15.00 h.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.   Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).    Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).  

Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Ovaj javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine.

Natječaj je otvoren od: 6.6.2024. godine do 14.6.2024. godine.

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content