Naslovna >> Novosti >> [OGLAS] za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI“

[OGLAS] za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021- – 2027. „ZAŽELI – PREVNECIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0556 od 14. veljače 2024. godine i članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 3/21 i 18/21), načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI“

„Dobrobit u vašem domu – kućna podrška za zrele godine“

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Podravska Moslavina za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Dobrobit u vašem domu – kućna podrška za zrele godine“ – koordinator projekta

 1. Broj traženih osoba: 1
 2. Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme, do 32 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Podravska Moslavina
 5. Opis poslova: koordiniranje provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, komunikacija s krajnjim korisnicima, organizacija rada žena, odgovara za distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština, izvještava PT2 o rezultatima i tijeku projektnih aktivnosti, planira posjete korisnicima i podjelu potrepština, izrađuje zahtjeve za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata (OPULJP, E-ZNS), suradnja u organizaciji promotivnih aktivnosti, administracija i praćenje.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
  1. punoljetnost
  1. hrvatsko državljanstvo
  1. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  1. srednja stručna sprema – 4 godine
  1. poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
  1. iskustvo u provedbi sličnih projekata 4 godine
 1. Kandidati koji se javljaju na Oglas dužni su priložiti:
  1. Izjavu o dozvoli obrade podataka  – ispunjenu i vlastoručno potpisanu (Obrazac izjave moguće preuzeti na web stranici Općine Podravska Moslavina https://www.podravskamoslavina.hr/ ili u prostorijama Općine Podravska Moslavina, J.J.Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina)
  1. životopis
  1. preslika osobne iskaznice
  1. preslika dokaza o najvišoj završenoj školi
  1. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J.Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – Dobrobit u vašem domu – kućna podrška za zrele godine“.

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Podravska Moslavina, https://www.podravskamoslavina.hr/

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz Oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje  se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.podravskamoslavina.hr

                                                            OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content