Naslovna >> Novosti >> [OGLAS] za prijam u radni odnos na  određeno vrijeme na projektu ZAŽELI- FAZA III

[OGLAS] za prijam u radni odnos na  određeno vrijeme na projektu ZAŽELI- FAZA III

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0426 od 20. prosinca 2022. godine, i članka 43.Statuta Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina”, broj 3/21., 18/21., ), načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje,

OGLAS   

za prijam u radni odnos na  određeno vrijeme na projektu ZAŽELI- FAZA III

“Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina 3 “

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Podravska Moslavina za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ”” Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina 3 “ – djelatnica za potporu i podršku starijim /ili nemoćnim osobama.

 1. Broj traženih osoba: 15
 2. Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme, do najviše 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Podravska Moslavina 
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju I svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,C:\Dokumenti\ZAŽELI - program zapošljavanja žena financiran iz ESF\ZAŽELI FAZA III -2022\ESF-lenta_vektorski_format_bez-vizuala.png
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore I druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
 • I drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba I osoba u nepovoljnom položaju.
 •  
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 1. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: 

Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 1. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:
 • Prijavu na natječaj – ispunjen i vlastoručno potpisan (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici Općine Podravska Moslavina www.podravskamoslavina.hr ili u prostorijama Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 15, 31 530 Podravska Moslavina),
 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi

– osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,

 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva),
 • Dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost nekoj od navedenih ranjivih skupina (ako je kandidatkinja pripadnica neke od navedenih ranjivih skupina):

– Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu  skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,

– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj– ”Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina 3 „

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Podravska Moslavina, www.opcinapodravskamoslavina.hr.

Nepravovremene i ne potpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete, provest će se usmeni intervju. Obavijest o terminu održavanja intervjua bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Podravska Moslavina najmanje pet dana prije održavanja. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukla prijavu oglasa.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.podravskamoslavina.hr .

KLASA: 101-01/23-01/2

URBROJ: 2158-31-03-23-1

Podravska Moslavina, 10. siječnja  2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content