Naslovna >> Novosti >> [OGLAS] za prijam u radni odnos – voditelj projekta Zaželi III

[OGLAS] za prijam u radni odnos – voditelj projekta Zaželi III

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0426 od 20. prosinca 2022. godine, i članka 43.   Statuta Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 3/21. i 18/21), načelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina objavljuje,

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ”ZAŽELI”-

Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina 3

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Podravska Moslavina za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ” Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina” – Referent – financijsko-projektni administrator.

 1. Brojtraženihosoba: 1
 2. Vrstazaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme, do najviše 8 mjeseci
 3. Radnovrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjestorada: područje Općine Podravska Moslavina
 5. Opisposlova:– koordiniranje provedbe Projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i svim njegovim dodacima te Sporazumu o partnerstvu zaključenom između Općine Podravska Moslavina partnera u Projektu, praćenje postizanja rezultata i koordinacija projektnih aktivnosti, izrada svih potrebnih narativnih i financijskih izvještaja u obliku i rokovima podnošenja utvrđenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, pisanje projektnih aplikacija u skladu s propozicijama fondova, Administracija i praćenje.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 • Srednja stručna sprema – 4 godine
 • Poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • Iskustvo u provedbi sličnih projekata  4  godine
 1. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:
 • Prijavu na natječaj – ispunjeni vlastoručno potpisan (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici općine Podravska Moslavina www.podravskamoslavina.hr ili u prostorijama Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina ),
 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi
 • Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postojezapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima I namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi bolji život u općini Podravska Moslavina“.

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Podravska Moslavina, www.opcinapodravska moslavina.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca – www.opcinapodravska moslavina.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                  Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content