Oglasi

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Prijava za zapošljavanje

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Izjava - osobni podaci

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Javni poziv za iskaz ineteresa

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Obrazac za iskaz interesa

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

„ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Javni poziv

za podnošenje ponuda za uslugu pražnjenja septičkih jama Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo

Prilog 1

Obrazac prijave

Socijalna skrb 2023
Sport 2023
Kultura 2023
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2023./2024.

Odluka

o raspisivanju Javnog natječaja

Javni natječaj

za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2023./2024.

Odluka

o dodjeli stipendija

Kultura 2024

Javni poziv

za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravska Moslavina za 2024. godinu

Javni natječaj

za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

Obrazac

Počasni građanin Općine Podravska Moslavina

Obrazac

Zahvalnica Općine Podravska Moslavina

Obrazac

Nagrada Općine Podravska Moslavina

Obrazac

Nagrada Općine Podravska Moslavina za životno djelo

Oglasi
Stambeno pitanje 2022

Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Podravska Moslavina u 2022. godini

Izjava

o prvoj nekretnini

Izjava

o vlasništvu nekretnina

Izjava

o dostavi bjanko zadružnice

Izjava

o promjeni prebivališta - 2022

Izjava

suglasnost vlasnika

Prijavni obrazac

za 5.1. i 5.2. mjeru

Prijavni obrazac

za mjeru 5.3

Prijavni obrazac

za mjeru 5.4

Izjava

o reguliranim financijskim obvezama prema Proračunu Općine Podravska Moslavina

Izjava

da nema drugu nekretninu

Izjava i suglasnost

za mjere 5.1., 5.2, 5.3. i 5.4.

Izjava

o dostavi bjanko zadužnice

Kultura 2022
Sport 2022
Socijalna skrb 2022
Oglasi

Odluka

o raspisivanju stipendije 2022-2023

Javni natječaj

za raspisivanje stipendije 2022-2023

Molba

za dodjelu studentske stipendije 2022-2023

Izjava

studenti 2022-2023

Javni poziv

za sufinanciranje troškova analize tla 2022

Zahtjev

za uzorkovanje i analizu tla

Javni poziv

za dostavu prijedloga za pripremu proračuna za 2023.

Obrazac

za prijedlog proračuna 2023.

Zaključak

o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

Zaključak

o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

Zaključak

o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku

IZJAVA

suci porotnici

IZJAVA

suci porotnici za mladež

RJEŠENJE

o dodjeli financijske potpore redovitim studentima

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2022. godinu

ODLUKA

o oslobađanju od plaćanja udjela roditelja u cijeni dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022. godine

Javni poziv za prijavu kandidata

za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2022. godinu

Javni poziv

Javni radovi 2021.

Poziv za intervju

Zaželi - faza II

Javni natječaj

za prijam u radni odnos - Zaželi - faza II

Izjava

Zaželi faza II

Prijava

Zaželi - faza II

Poziv za intervju

Zaželi - faza II

Oglas za prijem referenta

zbog obavljanja privremenih poslova

Oglas za prijem referenta

Financijsko-projektni administrator

Oglas za prijem referenta

Voditelj sportskih aktivnosti

Oglas za prijem referenta

Voditelj dnevnih i kulturnih radionica

Podaci o raspisanom oglasu

Asistent u provedbi radionica

Podaci o raspisanom oglasu

Asistent u provedbi projektnih aktivnosti

Podaci o raspisanom oglasu

Referent- financijsko-projektni administrator

Podaci o raspisanom oglasu

Referent-voditelj sportskih aktivnosti

Podaci o raspisanom oglasu

Referent - voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica

Poziv na testiranje i intervju

Asistent u provedbi radionica

Poziv na testiranje i intervju

Asistent u provedbi projektnih aktivnosti

Poziv na testiranje i intervju

Referent- financijsko-projektni administrator

Poziv na testiranje i intervju

Referent-voditelj sportskih aktivnosti

Poziv na testiranje i intervju

Referent - voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica

Sport 2021
Kultura 2021
Stambeno pitanje 2021

Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Podravska Moslavina u 2021. godini

Izjava

o prvoj nekretnini

Izjava

o vlasništvu nekretnina

Izjava

o dostavi bjanko zadružnice

Izjava

o promjeni prebivališta - 2021

Izjava

suglasnost vlasnika

Prijavni obrazac

za 5.1. i 5.2. mjeru

Prijavni obrazac

za mjeru 5.3

Prijavni obrazac

za mjeru 5.4

Izjava

o reguliranim financijskim obvezama prema Proračunu Općine Podravska Moslavina

Izjava

o nekažnjavanju i suglasnost za mjere

Socijalna skrb 2021
Sport 2020
Socijalna skrb 2020
Kultura 2020
Stambeno pitanje 2020

Odluka

o raspisivanju javnog natječaja

Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Podravska Moslavina u 2020. godini

Izjava

o vlasništvu nekretnina

Izjava

o dostavi bjanko zadružnice

Izjava

o promjeni prebivališta

Izjava

o promjeni prebivališta - 2020

Izjava

o prvoj nekretnini

Izjava

suglasnost vlasnika

Prijavni obrazac

za 5.1. i 5.2. mjeru

Prijavni obrazac

za mjeru 5.3

Prijavni obrazac

za mjeru 5.4

Izjava

o reguliranim financijskim obvezama prema Proračunu Općine Podravska Moslavina

Izjava

o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2020-21

Javni natječaj

za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2020-21

Molba

za dodjelu stipendije 2020-21.

Izjava

studenti 2020.-21

Javni poziv - HEP

Javni poziv

za dostavu interesa za razvoj projekta obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske

Obrazac

za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu

Javni poziv - HEP

Javni poziv

za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021. godinu

Javni poziv - HEP

Javni poziv

za dostavu interesa za razvoj projekta obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske

Stambeno pitanje 2019

Odluka

o raspisivanju javnog natječaja

Javni poziv

mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Podravska Moslavia u 2019. godini

Izmjena i dopuna

javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Podravska Moslavia u 2019. godini​

Izjava

o vlasništvu nekretnina

Izjava

o dostavi bjanko zadružnice

Izjava

o promjeni prebivališta

Izjava

o promjeni prebivališta - 2019

Izjava

o prvoj nekretnini

Izjava

suglasnost vlasnika

Prijavni obrazac

za 5.1. i 5.2. mjeru

Prijavni obrazac

za mjeru 5.3

Prijavni obrazac

za mjeru 5.4

Izjava

o reguliranim financijskim obvezama prema Proračunu Općine Podravska Moslavina

Izjava

o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Socijalna skrb 2019
Sport 2019
Kultura 2019

Zahtjev

za priznavanje prava na naknadu troškova ogrjeva

Socijalna skrb 2019
Sport 2019
Kultura 2019
Stručno osposobljavanje
Poticanje stambenog pitanja mladih obitelji
Kultura
Kultura
Socijalna skrb
Sport

Natječaj

referent - poljoprivredni redar

Upute i obavijesti

referent - poljoprivredni redar

Natječaj

zakup poslovnog prostora

Skip to content