Gospodarstvo

RJEŠENJE

o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika "Dravica - Zalata"
objava 02.01.2020.

Komunalno

Kompostiranje

Odvoz otpada

Raspored odvoza otpada

kolovoz 2018.-siječanj 2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravska Moslavina

Suglasnost

na primjenu izmjenjenog cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja otpada

Narudžba odvoza

(za pravne osobe)

Obavijest

o odvozu otpada

OBAVIJEST

o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta

Nepropisno odlaganje otpada

Odluka o mjerama

za uklanjanje odbačenog otpada

Skip to content