[UPITNIK] Komunalna naknada

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst Zakona Narodne novine br. 36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, građevnog zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta. Nastavi čitati

[OBAVIJEST] učenicima srednjih škola i studentima

Obavještavaju se učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina da dođu u Općinu Podravsku Moslavinu, J.J. Strossmayera 150, Podravska
Moslavina po Potvrde za subvencionirani prijevoz u radnom vremenu od 07,00-15,00sati.

Za sve dodatne informacije nazovite na telefon 031 641-212.