[OBAVIJEST] učenicima srednjih škola i studentima

Obavještavaju se učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina da dođu u Općinu Podravsku Moslavinu, J.J. Strossmayera 150, Podravska
Moslavina po Potvrde za subvencionirani prijevoz u radnom vremenu od 07,00-15,00sati.

Za sve dodatne informacije nazovite na telefon 031 641-212.