Obrasci

Prijava štete od prirodne nepogode

Poljoprivredno-komunalni redar

Prijava

poljoprivrednom redaru

Zahtjev

za isplatu jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete

Zahtjev

za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Zahtjev

za korištenje prostorija

Zahtjev

za raskid otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Zahtjev

za sponzorstvo-donaciju

Zahtjev

za zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave (terase)

Zahtjev

za izdavanje Potvrde o podmirenim obvezama prema Općini Podravska Moslavina

Skip to content