Proračun

2017.

Bilješke

za financijske izvještaje 2017.

Izvještaj

proračuna

Tablice

uz obavezne bilješke

2018.

Bilješke

za financijske izvještaje 2018.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.01. do 30.06.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.07. do 30.09.

Izvještaj

proračuna

Odluka

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna s polugodišnjim obračunom proračuna Općine Podravska Moslavina za razdoblje 01.01.-30.06.2018.g.

Odluka

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2017. godinu

Prijedlog proračuna

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.g.