Proračun, financijski izvještaji i programi

2022.

1. Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2022. g

2. Izmjene i dopune

Programa gradnje za 2022. g

2. Izmjene i dopune

financijskog plana razvojnih programa 2022-2024

2. Izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju proračuna Općine Podravska Moslavina

Proračun za 2022.

i projekcija 2023. i 2024. - naslovnica

Proračun 2022.

i projekcija 2023. i 2024 - posebni dio

Proračun 2022

i projekcija 2023. i 2024. - opći dio

Odluka o izvršavanju Proračuna

Općine Podravska Moslavina za 2022. - uz Plan

Odluka o usvajanju

Programa javnih potreba za 2022.

Program javnih potreba

u školstvu, zdravstvu i socijali u 2022.

Program javnih potreba

u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2022.

Program

održavanja kom. infrastrukture za 2022.

Program utroška planiranih sredstava

od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Program

o utrošku šumskog doprinosa za 2022.

Program

Naknada za legalizaciju za 2022.

Program

gradnje za 2022.

Financijski plan

RAZVOJNIH PROGRAMA 2022.-2024.

Proračun u malom

za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2022. g

1. Izmjene i dopune

Financijskog plana razvojnih programa 2022. - 2024.

1. Izmjene i dopune

Programa gradnje za 2022. g

1. Izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2022. - uz Plan

OBRAZLOŽENJE

Plana proračuna 2021. i projekcija 2022. i 2023. g.

2021.

Izmjene i dopune

financijskog plana RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. - 2023.

Izmjene i dopune

Programa gradnje za 2021.

REBALANS proračuna

za 2021. g.- bez Posebnog dijela

Opći i posebni dio

I. izmjena i dopuna proračuna za 2021. g.

Proračun u malom

za 2021. godinu

Proračun 2021.

i projekcije - naslovnica

Plan Proračuna 2021

i Projekcije 2022. i 2023. g.

Odluka o usvajanju

Programa javnih potreba za 2021.

Program javnih potreba

u školstvu, zdravstvu i socijali u 2021.

Program javnih potreba

u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2021.

Program

održavanja kom. infrastrukture za 2021.

Program utroška planiranih sredstava

od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Program

o utrošku šumskog doprinosa za 2021.

Program

Naknada za legalizaciju za 2021.

Program

gradnje za 2021.

Financijski plan

RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.-2023.

1. izmjene Programa

Naknada za legalizaciju za 2021.

1. izmjene Programa

javnih potreba u kulturi u 2021. g.

1. izmjene Programa

javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali 2021.

1. izmjene Programa

o utrošku šumskog doprinosa za 2021.

1. izmjene Programa

održavanja kom. infrastrukture za 2021.

1. izmjene Programa

utroška planiranih sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta

1. izmjene Programa

javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2021.

1. izmjene Odluke

o izvršavanju Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2021

1. izmjene Odluke

o usvajanju Programa javnih potreba za 2021.

2. izmjene Financijskog plana

RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. - 2023.

Odluka

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. god

2020.

Bilješke

za fin. izvještaje 31.12.2020.

Tablice

uz obavezne Bilješke

Potvrda

o preuzetim financijskim izvještajima za 2020. godinu

2. Rebalans proračuna

Općine Podravska Moslavina za 2020. - naslovnica

2. REBALANS PRORAČUNA

Općine Podravska Moslavina za 2020

2. Odluka o usvajanju

Programa javnih potreba za 2020.

2. Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali u 2020. g

2. Izmjene i dopune

Programa gradnje za 2020. g

2. Izmjene i dopune

Plana razvojnih programa 2020.-2022. g

2. Izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju Prorač. Općine Podravska Moslavina za 2020.- uz Plan

Izmjene Programa

Naknada za legalizaciju za 2020.

Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2020.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020. g.

Odluka o izvršavanju Proračuna

Općine Podravska Moslavina za 2020 - uz Plan

Obrasci

financijskih izvještaja sa 30.09.2020.

Obrazac IZJS

sa 30.09.2020.

Bilješke

uz financijske izvještaje

Potvrda

o preuzetom izvještaju za 30.09.2020.

Izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2020.- uz Rebalans

Izmjene i dopune

Plana razvojnih programa 2020.-2022.

Izmjene i dopune

Programa gradnje za 2020.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali u 2020. g.

Izmjene i dopune

Programa o utrošku šumskog doprinosa za 2020.

Obrasci

financijskih izvještaja

Proračun u malom

za 2020. g. Općina Podravska Moslavina

Obrasci

financijskih izvještaja

Bilješke

za financijske izvještaje 31.03.2020.

Financijski plan

RAZVOJNIH PROGRAMA 2020. - 2022.

Odluka

o izvršavanju Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2020.-uz Plan

Odluka

o usvajanju Programa javnih potreba za 2020.

Program

Naknada za legalizaciju za 2020.

Program javnih potreba

u kulturi u 2020. g.

Program javnih potreba

u školstvu, zdravstvu i socijali u 2020.

Program javnih potreba

u športu u 2020. g.

Program javnih potreba

u vatrogastvu i civilnoj zaštiti u 2020.

Program

održavanja kom. infrastrukture za 2020.

Program utroška planiranih sredstava

od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Program

o utrošku šumskog doprinosa za 2020.

Proračun 2020.

i projekcije - posebni dio

Proračun 2020.

i projekcija 2021. i 2022. g.- bez Posebnog dijela

Proračun u malom

za 2020. g. Općina Podravska Moslavina

Prihodi i rashodi - Opći dio

Prilog Godišnjem obračunu proračuna 2020. god.

Rashodi - Posebni dio

Prilog Godišnjem obračunu proračuna 2020. god.

2019.

Obrasci

financijskih izvještaja

Bilješke

za financijske izvještaje 30.09.2019.

Obrasci

financijskih izvještaja

Bilješke

za financijske izvještaje 30.06.2019.

Obrasci

financijskih izvještaja

Bilješke

za financijske izvještaje

Obrasci

financijskih izvještaja

Bilješke

za financijske izvještaje

Tablice

uz obavezne bilješke

Plan proračuna

za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Općine Podravska Moslavina

Prijedlog proračuna

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.g.

Proračun u malom

Općine Podravska Moslavina

Odluka o izvršavanju Proračuna

Općine Podravska Moslavina za 2019.- uz Plan - 26.11.2018.

Financijski plan

RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. - 2021.- 26.11.2018.

Odluka o usvajanju

Programa javnih potreba za 2019. -26.11.2018.

Program javnih potreba u športu

u 2019. g. - 26.11.2018.

Program javnih potreba u kulturi

u 2019. g. - 26.11.2018.

Izmjene i dopune

1. str. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019.-2021.

Izmjene i dopune

financijskog plana razvojnih programa 2019.-2021.

Izmjene i dopune

Odluke o izvršavanju proračuna Općine Podravska Moslavina - uz Plan

Odluka o usvajanju

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2019.

Izmjene i dopune

Programa gradnje 2019.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali u 2019. g.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u vatrogastvu u 2019. g.

Izmjene i dopune

Programa o utrošku sredstava od legalizacije za 2019.

Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2019.

Izmjene i dopune

Programa utroška planiranih sredstava od zakupa i prodaje polj.zemljišta 2019. g.

Posebni dio

rebalansa proračuna za 2019. godinu

Rebalans proračuna za 2019.

bez Posebnog dijela

2018.

Bilješke

za financijske izvještaje 2018.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.01. do 30.06.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 31.12.2018.

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.07. do 30.09.

Izvještaj

proračuna

Odluka

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna s polugodišnjim obračunom proračuna Općine Podravska Moslavina za razdoblje 01.01.-30.06.2018.g.

2018.

Izmjene i dopune

Programa utroška planiranih sredstava od zakupa i prodaje polj.zemljišta 2018. g.

Izmjene i dopune

Plana razvojnih programa Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2018-2020

Izmjene i dopune

Programa gradnje

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u kulturi u 2018. g

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u športu u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u vatrogastvu u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa o utrošku šumskog doprinosa za 2018.

Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2018.

Odluka o usvajanju

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2018.

Izvještaj

proračuna

2017.

Bilješke

za financijske izvještaje 2017.

Odluka

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2017. godinu

Izvještaj

proračuna

Tablice

uz obavezne bilješke

Skip to content