Proračun

2017.

Bilješke

za financijske izvještaje 2017.

Izvještaj

proračuna

Tablice

uz obavezne bilješke

2018.

Bilješke

za financijske izvještaje 2018.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.01. do 30.06.

Izvještaj

proračuna

Bilješke

za financijske izvještaje 2018., obračunsko razdoblje 01.07. do 30.09.

Izvještaj

proračuna

Odluka

o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna s polugodišnjim obračunom proračuna Općine Podravska Moslavina za razdoblje 01.01.-30.06.2018.g.

Odluka

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2017. godinu

Prijedlog proračuna

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.g.

2018.

Plan proračuna

za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Općine Podravska Moslavina

Izmjene i dopune

Programa utroška planiranih sredstava od zakupa i prodaje polj.zemljišta 2018. g.

Izmjene i dopune

Plana razvojnih programa Općine Podravska Moslavina za razdoblje 2018-2020

Izmjene i dopune

Programa gradnje

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u kulturi u 2018. g

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u školstvu, zdravstvu i socijali u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u športu u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa javnih potreba u vatrogastvu u 2018. g.

Izmjene i dopune

Programa o utrošku šumskog doprinosa za 2018.

Izmjene i dopune

Programa održavanja kom. infrastrukture za 2018.

Odluka o usvajanju

Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 2018.